สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

ดูช้างอำเภอ    ดูช้างตำบล      ดูช้างหมู่บ้าน

 

อำเภอ
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ระดับหมู่บ้าน
รวม
 
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เมืองบุรีรัมย
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
7,750,626.00
1,730,301.00
6,020,325.00
7,752,626.00
1,730,301.00
6,022,325.00
กระสัง
6,310.00
0.00
6,310.00
0.00
0.00
0.00
3,193,285.00
225,655.00
2,967,630.00
3,199,595.00
225,655.00
2,973,940.00
คูเมือง
37,365.00
8,000.00
29,365.00
0.00
0.00
0.00
1,828,528.00
188,700.00
1,639,828.00
1,865,893.00
196,700.00
1,669,193.00
แคนดง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
651,642.00
1,000.00
650,642.00
651,642.00
1,000.00
650,642.00
เฉลิมพระเกียรติ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,676,466.00
95,002.00
1,581,464.00
1,676,466.00
95,002.00
1,581,464.00
ชำนิ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,285,016.00
18,000.00
1,267,016.00
1,285,016.00
18,000.00
1,267,016.00
นางรอง
0.00
0.00
0.00
16,450.00
0.00
16,450.00
5,383,375.00
517,383.00
4,865,992.00
5,399,825.00
517,383.00
4,882,442.00
นาโพธิ์
8,298.00
3,000.00
5,298.00
0.00
0.00
0.00
1,078,008.00
3,800.00
1,074,208.00
1,086,306.00
6,800.00
1,079,506.00
โนนดินแดง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
996,789.00
401,278.00
595,511.00
996,789.00
401,278.00
595,511.00
โนนสุวรรณ
0.00
0.00
0.00
91,810.00
0.00
91,810.00
1,011,175.00
384,700.00
626,475.00
1,102,985.00
384,700.00
718,285.00
บ้านกรวด
993,382.00
0.00
993,382.00
993,382.00
0.00
993,382.00
1,095,771.00
9,123.00
1,086,648.00
3,082,535.00
9,123.00
3,073,412.00
บ้านด่าน
100,000.00
0.00
100,000.00
990,000.00
0.00
990,000.00
990,905.00
3,000.00
987,905.00
2,080,905.00
3,000.00
2,077,905.00
บ้านใหม่ไชยพจน์
11,191.00
4,000.00
7,191.00
31,966.00
22,750.00
9,216.00
3,194,771.00
489,946.00
2,704,825.00
3,237,928.00
516,696.00
2,721,232.00
ประโคนชัย
0.00
0.00
0.00
60,000.00
2,000.00
58,000.00
4,143,412.00
282,130.00
3,861,282.00
4,203,412.00
284,130.00
3,919,282.00
ปะคำ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,406,755.00
54,067.00
1,352,688.00
1,406,755.00
54,067.00
1,352,688.00
พลับพลาชัย
0.00
0.00
0.00
200,000.00
6,000.00
194,000.00
435,646.00
139,500.00
296,146.00
635,646.00
145,500.00
490,146.00
พุทไธสง
13,000.00
0.00
13,000.00
5,300.00
0.00
5,300.00
3,993,251.00
736,910.00
3,256,341.00
4,011,551.00
736,910.00
3,274,641.00
ละหานทราย
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,677,435.00
0.00
1,677,435.00
1,677,435.00
0.00
1,677,435.00
ลำปลายมาศ
0.00
0.00
0.00
96,759.00
0.00
96,759.00
2,937,664.00
492,782.00
2,444,882.00
3,034,423.00
492,782.00
2,541,641.00
สตึก
14,000.00
0.00
14,000.00
0.00
0.00
0.00
7,106,521.00
2,323,158.00
0.00
7,120,521.00
2,323,158.00
14,000.00
หนองกี่
96,062.00
0.00
96,062.00
0.00
0.00
0.00
1,818,592.00
0.00
4,783,363.00
1,914,654.00
0.00
4,879,425.00
หนองหงส์
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,459,069.00
13,350.00
1,445,719.00
1,459,069.00
13,350.00
1,445,719.00
ห้วยราช
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,249,560.00
364,620.00
884,940.00
1,249,560.00
364,620.00
884,940.00
รวม
1,279,608.00
15,000.00
1,264,608.00
2,487,667.00
30,750.00
2,456,917.00
56,364,262.00
8,474,405.00
46,071,265.00
60,131,537.00
8,520,155.00
49,792,790.00
ข้อมูลรายอำเภอ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ชื่อกิจกรรม
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ชุมชนบ้านหว่านร่วมพัฒนาหมู่บ้านเนื่องในวันแม่แห่งชาติ หว่าน ลำไทรโยง นางรอง 2015-08-19/21:17:04
178
0
2
พัฒนาหมู่บ้านถวายแด่องค์พระบรมราชินีนาถ ลำมาศพัฒนา ลำไทรโยง นางรอง 2015-08-09/12:23:52
6573
6223
3
ทำนารวม หนองสองห้อง บ้านสิงห์ นางรอง 2015-07-30/10:34:50
197
0
4
หล่อเทียนพรรษา หนองกก ก้านเหลือง นางรอง 2015-07-30/10:11:51
214
0
5
หล่อเทียนพรรษา หนองเสม็ด ก้านเหลือง นางรอง 2015-07-30/10:05:09
193
0
6
เปิดสนามกีฬาหมู่บ้าน ดอนยาว ม.4 ต.หัวถนน อ.นางรอง ส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด ดอนยาว หัวถนน นางรอง 2015-07-19/08:15:37
168
0
7
การทำบุญวันสงกานต์ หนองปรือ ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-18/13:33:28
197
0
8
กิจกรรมกู้ข้าวในหมู่บ้าน หนองยาง ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-18/11:54:45
162
0
9
เจ้าภาพสมทบกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน(กองทุนพึ่งพาตนเอง)ในงานฌาปนกิจศพ สายบัว เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-15/11:53:52
176
0
10
เจ้าภาพสมทบกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน(กองทุนพึ่งพาตนเอง)ในงานฌาปนกิจศพ เจริญสุข เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-15/11:50:51
204
0
11
เงินบริจาคจากงานศพ/เละเงินกองทุนในหมู่บ้าน หนองยาง ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-15/10:05:12
174
0
12
ทำป้ายตุ้มหมู่บ้าน โคกยาง ก้านเหลือง นางรอง 2015-07-13/17:12:00
186
0
13
เจ้าภาพสมทบกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน(กองทุนพึ่งพาตนเอง)ในงานฌาปนกิจศพ เจริญสุข เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-13/13:42:10
170
0
14
บริจาคงานศพ,และลงปลา หนองนา ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-13/12:42:34
123
0
15
บริจาคงานศพ,และลงปลา หนองนา ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-13/12:42:15
122
0
16
ลงปลา หนองนา ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-13/12:01:17
124
0
17
ทำป้ายปฏิญาณหมู่บ้านสันติสุข โคกพลวง หนองโบสถ์ นางรอง 2015-07-12/16:06:15
116
0
18
มอบข้าวสารแก่ผู้พิการ โคกพลวง หนองโบสถ์ นางรอง 2015-07-12/14:08:01
141
0
19
ตัดชุดปลัดหมู่บ้าบ/มอบข้าวสารแก่ผู้พิการที่ขาดผู้ดูแล โคกพลวง หนองโบสถ์ นางรอง 2015-07-12/14:05:36
139
0
20
ร่วมชุมชนสัมพันธ์/ปรับป้ายคุ้มและป้ายประชาสัมพันธ์ โคกพลวง หนองโบสถ์ นางรอง 2015-07-12/13:57:22
143
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]