สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

ดูช้างอำเภอ    ดูช้างตำบล      ดูช้างหมู่บ้าน

 

อำเภอ
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ระดับหมู่บ้าน
รวม
 
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เมืองบุรีรัมย
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
7,750,626.00
1,730,301.00
6,020,325.00
7,752,626.00
1,730,301.00
6,022,325.00
กระสัง
6,310.00
0.00
6,310.00
0.00
0.00
0.00
3,193,285.00
225,655.00
2,967,630.00
3,199,595.00
225,655.00
2,973,940.00
คูเมือง
37,365.00
8,000.00
29,365.00
0.00
0.00
0.00
1,828,528.00
188,700.00
1,639,828.00
1,865,893.00
196,700.00
1,669,193.00
แคนดง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
651,642.00
1,000.00
650,642.00
651,642.00
1,000.00
650,642.00
เฉลิมพระเกียรติ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,676,466.00
95,002.00
1,581,464.00
1,676,466.00
95,002.00
1,581,464.00
ชำนิ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,285,016.00
18,000.00
1,267,016.00
1,285,016.00
18,000.00
1,267,016.00
นางรอง
0.00
0.00
0.00
16,450.00
0.00
16,450.00
5,383,375.00
517,383.00
4,865,992.00
5,399,825.00
517,383.00
4,882,442.00
นาโพธิ์
8,298.00
3,000.00
5,298.00
0.00
0.00
0.00
1,078,008.00
3,800.00
1,074,208.00
1,086,306.00
6,800.00
1,079,506.00
โนนดินแดง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
996,789.00
401,278.00
595,511.00
996,789.00
401,278.00
595,511.00
โนนสุวรรณ
0.00
0.00
0.00
91,810.00
0.00
91,810.00
1,011,175.00
384,700.00
626,475.00
1,102,985.00
384,700.00
718,285.00
บ้านกรวด
993,382.00
0.00
993,382.00
993,382.00
0.00
993,382.00
1,095,771.00
9,123.00
1,086,648.00
3,082,535.00
9,123.00
3,073,412.00
บ้านด่าน
100,000.00
0.00
100,000.00
990,000.00
0.00
990,000.00
990,905.00
3,000.00
987,905.00
2,080,905.00
3,000.00
2,077,905.00
บ้านใหม่ไชยพจน์
11,191.00
4,000.00
7,191.00
31,966.00
22,750.00
9,216.00
3,194,771.00
489,946.00
2,704,825.00
3,237,928.00
516,696.00
2,721,232.00
ประโคนชัย
0.00
0.00
0.00
60,000.00
2,000.00
58,000.00
4,143,412.00
282,130.00
3,861,282.00
4,203,412.00
284,130.00
3,919,282.00
ปะคำ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,406,755.00
54,067.00
1,352,688.00
1,406,755.00
54,067.00
1,352,688.00
พลับพลาชัย
0.00
0.00
0.00
200,000.00
6,000.00
194,000.00
435,646.00
139,500.00
296,146.00
635,646.00
145,500.00
490,146.00
พุทไธสง
13,000.00
0.00
13,000.00
5,300.00
0.00
5,300.00
3,993,251.00
736,910.00
3,256,341.00
4,011,551.00
736,910.00
3,274,641.00
ละหานทราย
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,677,435.00
0.00
1,677,435.00
1,677,435.00
0.00
1,677,435.00
ลำปลายมาศ
0.00
0.00
0.00
96,759.00
0.00
96,759.00
2,937,664.00
492,782.00
2,444,882.00
3,034,423.00
492,782.00
2,541,641.00
สตึก
14,000.00
0.00
14,000.00
0.00
0.00
0.00
7,106,521.00
2,323,158.00
0.00
7,120,521.00
2,323,158.00
14,000.00
หนองกี่
96,062.00
0.00
96,062.00
0.00
0.00
0.00
1,818,592.00
0.00
4,783,363.00
1,914,654.00
0.00
4,879,425.00
หนองหงส์
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,459,069.00
13,350.00
1,445,719.00
1,459,069.00
13,350.00
1,445,719.00
ห้วยราช
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,249,560.00
364,620.00
884,940.00
1,249,560.00
364,620.00
884,940.00
รวม
1,279,608.00
15,000.00
1,264,608.00
2,487,667.00
30,750.00
2,456,917.00
56,364,262.00
8,474,405.00
46,071,265.00
60,131,537.00
8,520,155.00
49,792,790.00
ข้อมูลรายอำเภอ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ชื่อกิจกรรม
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ต่อเติมศาลา/ซื้อเมล็ดพันธ์ผัก/มอบข้าวสารแก่ผู้พิการ โคกพลวง หนองโบสถ์ นางรอง 2015-07-12/13:47:41
138
0
2
มอบข้าวสารให้ผู้พิการ/มอบทุนการศึกษาแก่เด็ก โคกพลวง หนองโบสถ์ นางรอง 2015-07-12/13:37:30
129
0
3
ทำบุญกลางบ้าน/ซื้อโซฟา/มอบเงินของขวัญแก่ผู้สูงอายุ โคกพลวง หนองโบสถ์ นางรอง 2015-07-12/13:32:37
113
0
4
มอบข้าวสารให้ผู้พิการ โคกพลวง หนองโบสถ์ นางรอง 2015-07-12/13:21:48
141
0
5
นำเงินกองทุนพึ่งพาไปต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน โคกพลวง หนองโบสถ์ นางรอง 2015-07-12/12:52:14
133
1
6
การพัฒนาหมู่บ้าน หนองตะลุมปุ๊ก ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-10/18:03:17
164
1
7
จ่ายเบี้ยเลี้ยงอบรม ช.ร.บ หัวถนน หัวถนน นางรอง 2015-07-10/11:45:31
139
0
8
ทำบุญหมู่บ้านเลี้ยงตาปู่ หว่าน ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-10/11:24:38
687
0
9
กิจกรรมลงปลา หว่าน ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-10/11:15:19
129
0
10
กิจกรรมลงปลา หนองปรือใหญ่ ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-10/10:52:32
144
5
11
จัดกิจกรรมลงปลา หว่าน ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-10/10:52:27
122
0
12
หม้อแปลงไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ดอนยาว หัวถนน นางรอง 2015-07-09/15:12:47
157
0
13
พัฒนาหมู่บ้าน โพธิ์ทอง บ้านสิงห์ นางรอง 2015-07-09/14:49:32
126
0
14
พัฒนาหมู่บ้าน หนองสองห้อง บ้านสิงห์ นางรอง 2015-07-09/14:47:48
123
0
15
พัฒนาหมู่บ้าน หนองม่วง บ้านสิงห์ นางรอง 2015-07-09/14:45:52
136
0
16
พัฒนาหมู่บ้าน หนองโคลน บ้านสิงห์ นางรอง 2015-07-09/14:44:00
122
0
17
พัฒนาหมู่บ้าน หนองทะยิง บ้านสิงห์ นางรอง 2015-07-09/14:41:20
7425
5993
18
พัฒนาหมู่บ้าน หนองกง บ้านสิงห์ นางรอง 2015-07-09/14:39:40
123
0
19
พัฒนาหมู่บ้าน หนองบัวรอง บ้านสิงห์ นางรอง 2015-07-09/14:37:51
6904
6517
20
พัฒนาหมู่บ้าน หนองตาสี บ้านสิงห์ นางรอง 2015-07-09/14:36:03
133
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]