สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

ดูช้างอำเภอ    ดูช้างตำบล      ดูช้างหมู่บ้าน

 

อำเภอ
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ระดับหมู่บ้าน
รวม
 
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เมืองบุรีรัมย
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
7,750,626.00
1,730,301.00
6,020,325.00
7,752,626.00
1,730,301.00
6,022,325.00
กระสัง
6,310.00
0.00
6,310.00
0.00
0.00
0.00
3,193,285.00
225,655.00
2,967,630.00
3,199,595.00
225,655.00
2,973,940.00
คูเมือง
37,365.00
8,000.00
29,365.00
0.00
0.00
0.00
1,828,528.00
188,700.00
1,639,828.00
1,865,893.00
196,700.00
1,669,193.00
แคนดง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
651,642.00
1,000.00
650,642.00
651,642.00
1,000.00
650,642.00
เฉลิมพระเกียรติ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,676,466.00
95,002.00
1,581,464.00
1,676,466.00
95,002.00
1,581,464.00
ชำนิ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,285,016.00
18,000.00
1,267,016.00
1,285,016.00
18,000.00
1,267,016.00
นางรอง
0.00
0.00
0.00
16,450.00
0.00
16,450.00
5,383,375.00
517,383.00
4,865,992.00
5,399,825.00
517,383.00
4,882,442.00
นาโพธิ์
8,298.00
3,000.00
5,298.00
0.00
0.00
0.00
1,078,008.00
3,800.00
1,074,208.00
1,086,306.00
6,800.00
1,079,506.00
โนนดินแดง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
996,789.00
401,278.00
595,511.00
996,789.00
401,278.00
595,511.00
โนนสุวรรณ
0.00
0.00
0.00
91,810.00
0.00
91,810.00
1,011,175.00
384,700.00
626,475.00
1,102,985.00
384,700.00
718,285.00
บ้านกรวด
993,382.00
0.00
993,382.00
993,382.00
0.00
993,382.00
1,095,771.00
9,123.00
1,086,648.00
3,082,535.00
9,123.00
3,073,412.00
บ้านด่าน
100,000.00
0.00
100,000.00
990,000.00
0.00
990,000.00
990,905.00
3,000.00
987,905.00
2,080,905.00
3,000.00
2,077,905.00
บ้านใหม่ไชยพจน์
11,191.00
4,000.00
7,191.00
31,966.00
22,750.00
9,216.00
3,194,771.00
489,946.00
2,704,825.00
3,237,928.00
516,696.00
2,721,232.00
ประโคนชัย
0.00
0.00
0.00
60,000.00
2,000.00
58,000.00
4,143,412.00
282,130.00
3,861,282.00
4,203,412.00
284,130.00
3,919,282.00
ปะคำ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,406,755.00
54,067.00
1,352,688.00
1,406,755.00
54,067.00
1,352,688.00
พลับพลาชัย
0.00
0.00
0.00
200,000.00
6,000.00
194,000.00
435,646.00
139,500.00
296,146.00
635,646.00
145,500.00
490,146.00
พุทไธสง
13,000.00
0.00
13,000.00
5,300.00
0.00
5,300.00
3,993,251.00
736,910.00
3,256,341.00
4,011,551.00
736,910.00
3,274,641.00
ละหานทราย
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,677,435.00
0.00
1,677,435.00
1,677,435.00
0.00
1,677,435.00
ลำปลายมาศ
0.00
0.00
0.00
96,759.00
0.00
96,759.00
2,937,664.00
492,782.00
2,444,882.00
3,034,423.00
492,782.00
2,541,641.00
สตึก
14,000.00
0.00
14,000.00
0.00
0.00
0.00
7,106,521.00
2,323,158.00
0.00
7,120,521.00
2,323,158.00
14,000.00
หนองกี่
96,062.00
0.00
96,062.00
0.00
0.00
0.00
1,818,592.00
0.00
4,783,363.00
1,914,654.00
0.00
4,879,425.00
หนองหงส์
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,459,069.00
13,350.00
1,445,719.00
1,459,069.00
13,350.00
1,445,719.00
ห้วยราช
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,249,560.00
364,620.00
884,940.00
1,249,560.00
364,620.00
884,940.00
รวม
1,279,608.00
15,000.00
1,264,608.00
2,487,667.00
30,750.00
2,456,917.00
56,364,262.00
8,474,405.00
46,071,265.00
60,131,537.00
8,520,155.00
49,792,790.00
ข้อมูลรายอำเภอ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ชื่อกิจกรรม
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ซ่อมแซมศูนย์สาธิตการตลาดของหมู่บ้าน หนองปรือใหญ่ ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-08/13:49:58
157
0
2
การนำเงินกองทุนพึ่งพาตนเองไปซื้อข้าวสารให้ครัวเรือนยากจน โนนสำราญ ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ 2015-07-08/13:47:07
137
0
3
การจัดทำป้ายหมู่บ้าน ป้ายคุ้ม หนองขวางน้อย พระครู เมืองบุรีรัมย์ 2015-07-08/13:42:44
335
0
4
นำเงินเข้าธนาคาร หนองไทร ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-05/21:48:47
144
0
5
จ่ายเงินใหผู้ดูแลอุปกรณ์นั่งร้าน หนองไทร ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-05/21:36:26
127
0
6
จ่ายค่าไฟฟ้าศาลาหมู่บ้านหนองไทร หนองไทร ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-05/21:12:32
131
0
7
ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ศาลาประจำหมู่บ้านหนองไทร หนองไทร ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-05/21:06:59
127
0
8
จ่ายเงินให้ผู้ดูแลอุปกรณ์ โต๊ะ เต๊น หนองไทร ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-05/20:53:34
138
0
9
จัดทำอาหารในงานวันเด็ก หนองไทร ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-05/20:30:29
139
0
10
กองทุนกลางพัฒนาหมู่บัานลำมาศพัฒนา หมู่11 ลำมาศพัฒนา ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-05/16:33:26
152
0
11
นำเงินจากกองทุนพึ่งพาตนเองจัดซื้อปุ๋ยให้กับสมาชิก หัวถนน หัวถนน นางรอง 2015-07-04/22:37:39
135
0
12
กองทุนปุ๋ยหมู่บ้านหัวถนน หัวถนน หัวถนน นางรอง 2015-07-04/21:10:20
170
0
13
กีฬาสี อบต. ลุงไผ่ ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-04/17:11:01
152
0
14
ตั้งกองผ้าป่า ลุงไผ่ ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-04/16:43:58
158
1
15
จัดกิจกรรมเพิ่มทุนเข้ากองทุนพึ่งพาตนเอง หนองปรือใหญ่ ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-04/12:06:37
147
0
16
สนับสนุนงานกีฬา สะบ้า สะเดา นางรอง 2015-07-01/14:07:24
139
0
17
ทำบุญหมู่บ้าน สะบ้า สะเดา นางรอง 2015-07-01/14:05:19
153
0
18
งานวันสงกรานต์หมู่บ้าน สะบ้า สะเดา นางรอง 2015-07-01/14:03:10
152
0
19
ทำบุญหมู่บ้านและเลี้ยงตาปู่ สะเดา สะเดา นางรอง 2015-07-01/13:19:21
143
0
20
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หนองมะค่า สะเดา นางรอง 2015-07-01/11:35:59
156
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ]