[ กลับหน้าหลัก ]


ช้างหมู่บ้าน

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 6)
ดูช้าง
ดูภาพรวม
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
6
20
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
6
21
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
6
22
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
6
23
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
6
24
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
5.8
25
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
6
26
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
5.8
27
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
5.6
28
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
5.6
29
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
5.6
30
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
5.6
31
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
5.6
32
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
5.6
33
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
5.6
34
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
5.6
35
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
5.6
36
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
5.6
37
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
5.6
38
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
5.6
39
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
5.6
40
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
5.6
41
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
5.6
42
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
5.6
43
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
5.6
44
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
6
45
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
5.6
46
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
5.6
47
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
5.6
48
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
5.6
49
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
5.6
50
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
5.6
51
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
5.6
52
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
6
53
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
5.8
54
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
6
55
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
5.8
56
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
57
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
58
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
59
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
60
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
61
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
62
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
63
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
64
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
65
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
66
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
67
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
68
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
69
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
70
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
71
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
72
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
73
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
74
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
75
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
76
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
77
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
78
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
79
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
80
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
81
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
4.4
82
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
5.8
83
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
5.8
84
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
6
85
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
5.8
86
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
5.8
87
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
5.8
88
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
5.8
89
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
5.8
90
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
5.8
91
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
5.8
92
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
5.8
93
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
5.8
94
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
5.8
95
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
5.8
96
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
5.8
97
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
5.8
98
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
5.8
99
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
5.8
100
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
5.8
101
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
102
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
103
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
104
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
105
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
106
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
107
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
108
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
109
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
110
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
111
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
119
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
120
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
6
121
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
6
122
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
123
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
124
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
125
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
126
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
127
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
128
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
6
129
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
130
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
131
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
132
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
133
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
134
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
135
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
136
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
137
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
138
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
139
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
140
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
141
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
142
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
143
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
144
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
145
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
146
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
147
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
148
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
6
149
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
150
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
151
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
152
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
153
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
154
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
155
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
156
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
157
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
158
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
159
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
160
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
161
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
162
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
163
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
164
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
165
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
166
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
167
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
168
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
169
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
170
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
171
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
6
172
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
5.2
173
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
4.8
174
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
4.4
175
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
5.4
176
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
4.8
177
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
3.8
178
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
3.6
179
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
5.6
180
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
5.8
181
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
3.2
182
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
4.4
183
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
4.2
184
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
5.6
185
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
4.8
186
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
5.2
187
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
4.4
188
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
5.6
189
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
4.8
190
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
191
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
192
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
193
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
194
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
195
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
196
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
197
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
198
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
199
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
200
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
201
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
202
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
203
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
204
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
205
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
206
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
207
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
208
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
209
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
210
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
211
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
212
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
213
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
214
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
215
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
216
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
217
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
218
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
219
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
220
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
221
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
222
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
223
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
224
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
225
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
226
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
227
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
228
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
229
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
230
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
231
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
232
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
233
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
234
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
235
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
236
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
237
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
238
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
239
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
240
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
241
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
242
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
243
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
5.8
244
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
5.8
245
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
5.8
246
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
5.8
247
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
5.8
248
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
5.8
249
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
5.8
250
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
5.8
251
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
6
252
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
5.8
253
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
5.8
254
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
5.8
255
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
5.8
256
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
5.8
257
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
4.4
258
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
4.4
259
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
4.4
260
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
4.4
261
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
4.4
262
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
4.4
263
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
4.4
264
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
4.4
265
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
4.4
266
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
4.4
267
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
4.4
268
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
4.4
269
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
4.4
270
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
4.4
271
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
4.4
272
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
4.4
273
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
4.4
274
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
4.4
275
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
4.4
276
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
277
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
278
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
279
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
280
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
281
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
282
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
283
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
284
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
285
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
286
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
287
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
288
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
289
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
290
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
291
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
292
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
293
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
294
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
295
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
296
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
297
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
298
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
299
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
300
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
301
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
302
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
303
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
304
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
305
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
306
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
307
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
308
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
309
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
310
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
311
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
312
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
313
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
314
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
315
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
316
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
317
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
318
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
319
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
320
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
321
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
322
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
323
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
324
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
6
325
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
6
326
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
6
327
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
6
328
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
6
329
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
6
330
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
6
331
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
6
332
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
6
333
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
6
334
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
6
335
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
6
336
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
6
337
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
6
338
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
6
339
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
6
340
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
6
341
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
6
342
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
6
343
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
6
344
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
6
345
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
6
346
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
6
347
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
6
348
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
6
349
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
6
350
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
6
351
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
6
352
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
6
353
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
6
354
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
6
355
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
6
356
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
6
357
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
6
358
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
6
359
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
6
360
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
6
361
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
6
362
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
6
363
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
6
364
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
6
365
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
6
366
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
6
367
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
6
368
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
6
369
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
6
370
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
6
371
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
6
372
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
6
373
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
6
374
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
6
375
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
6
376
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
6
377
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
6
378
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
6
379
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
6
380
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
6
381
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
6
382
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
6
383
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
6
384
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
6
385
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
6
386
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
6
387
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
6
388
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
6
389
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
6
390
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
6
391
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
6
392
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
6
393
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
6
394
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
6
395
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
6
396
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
6
397
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
6
398
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
6
399
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
6
400
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
6
401
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
6
402
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
6
403
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
6
404
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
6
405
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
6
406
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
6
407
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
6
408
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
6
409
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
6
410
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
6
411
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
6
412
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
6
413
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
6
414
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
6
415
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
6
416
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
6
417
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
6
418
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
6
419
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
6
420
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
6
421
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
6
422
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
6
423
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
6
424
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
6
425
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
6
426
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
6
427
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
6
428
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
6
429
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
6
430
น้อย
กระสัง
กระสัง
5
431
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
5.8
432
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
4.4
433
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
6
434
ระโยง
กระสัง
กระสัง
4.8
435
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
5
436
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
6
437
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
5.6
438
ถนน
กระสัง
กระสัง
5.8
439
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
5.8
440
สำโรง
กระสัง
กระสัง
5
441
ขาม
กระสัง
กระสัง
6
442
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
4.4
443
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
5.8
444
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
5
445
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
6
446
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
6
447
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
6
448
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
4.6
449
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
4
450
ยาง
ลำดวน
กระสัง
4
451
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
4.6
452
แซว
ลำดวน
กระสัง
4.2
453
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
5
454
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
5.4
455
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
6
456
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
3
457
บุ
ลำดวน
กระสัง
4.8
458
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
4
459
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
3
460
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
4
461
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
5.8
462
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
5.2
463
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
6
464
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
4
465
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
6
466
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
6
467
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
6
468
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
5
469
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
6
470
โครต
สองชั้น
กระสัง
5.8
471
จอม
สองชั้น
กระสัง
4
472
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
6
473
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
5
474
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
5
475
ติม
สองชั้น
กระสัง
6
476
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
6
477
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
4.6
478
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
6
479
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
5.8
480
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
5.6
481
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
6
482
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
5.8
483
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
5.4
484
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
6
485
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
5.8
486
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
4.6
487
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
4.8
488
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
4.6
489
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
4.8
490
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
4.8
491
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
2.8
492
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
5.8
493
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
5.4
494
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
4.8
495
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
6
496
โชค
สูงเนิน
กระสัง
5.6
497
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
6
498
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
6
499
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
6
500
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
5.4
501
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
5.6
502
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
6
503
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
5
504
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
6
505
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
5.8
506
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
6
507
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
6
508
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
5.8
509
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
5.6
510
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
5.8
511
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
5.8
512
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
5.8
513
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
5.8
514
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
5.8
515
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
6
516
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
5
517
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
5.8
518
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
5.8
519
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
5.6
520
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
5.8
521
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
6
522
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
5.8
523
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
5
524
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
6
525
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
6
526
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
6
527
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
4.4
528
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
6
529
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
6
530
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
6
531
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
5.8
532
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
6
533
จาน
ชุมแสง
กระสัง
6
534
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
5.6
535
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
5.6
536
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
5.8
537
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
6
538
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
5.8
539
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
5.8
540
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
5.8
541
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
5.8
542
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
5.8
543
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
5.8
544
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
6
545
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
5.8
546
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
5.8
547
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
6
548
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
6
549
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
5.8
550
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
6
551
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
5.8
552
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
6
553
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
6
554
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
5.8
555
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
6
556
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
5.8
557
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
6
558
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
5.8
559
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
6
560
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
6
561
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
5.6
562
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
4.8
563
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
5.2
564
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
6
565
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
5.2
566
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
4.2
567
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
3.2
568
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
5
569
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
4.8
570
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
5.6
571
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
4.8
572
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
6
573
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
4
574
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
6
575
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
6
576
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
6
577
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
5.8
578
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
4.6
579
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
6
580
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
5
581
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
5.6
582
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
5.6
583
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
5.8
584
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
5.8
585
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
6
586
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
5.6
587
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
5.8
588
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
6
589
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
6
590
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
5.8
591
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
6
592
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
5.8
593
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
5.8
594
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
5.6
595
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
4.2
596
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
5
597
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
5.6
598
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
6
599
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
6
600
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
6
601
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
6
602
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
6
603
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
6
604
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
6
605
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
6
606
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
6
607
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
6
608
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
6
609
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
6
610
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
6
611
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
6
612
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
6
613
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
6
614
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
6
615
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
6
616
เขว้า
สะเดา
นางรอง
6
617
สะเดา
สะเดา
นางรอง
6
618
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
6
619
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
6
620
หนองกา
สะเดา
นางรอง
6
621
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
6
622
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
6
623
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
6
624
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
6
625
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
6
626
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
6
627
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
6
628
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
6
629
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
6
630
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
6
631
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
6
632
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
6
633
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
6
634
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
6
635
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
6
636
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
6
637
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
6
638
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
6
639
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
6
640
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
6
641
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
6
642
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
6
643
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
6
644
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
6
645
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
6
646
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
6
647
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
6
648
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
6
649
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
6
650
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
6
651
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
6
652
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
6
653
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
6
654
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
6
655
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
6
656
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
6
657
หนองกง
หนองกง
นางรอง
6
658
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
6
659
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
6
660
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
6
661
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
6
662
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
6
663
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
6
664
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
6
665
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
6
666
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
6
667
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
6
668
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
6
669
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
6
670
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
6
671
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
6
672
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
6
673
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
6
674
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
6
675
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
6
676
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
6
677
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
6
678
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
6
679
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
6
680
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
6
681
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
6
682
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
6
683
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
6
684
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
6
685
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
6
686
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
6
687
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
6
688
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
6
689
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
6
690
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
6
691
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
6
692
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
6
693
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
6
694
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
6
695
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
6
696
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
6
697
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
6
698
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
6
699
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
6
700
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
6
701
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
6
702
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
6
703
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
6
704
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
6
705
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
6
706
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
6
707
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
6
708
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
6
709
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
6
710
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
6
711
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
6
712
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
6
713
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
6
714
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
6
715
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
6
716
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
6
717
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
6
718
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
6
719
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
6
720
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
6
721
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
6
722
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
6
723
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
6
724
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
6
725
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
6
726
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
6
727
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
6
728
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
6
729
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
6
730
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
6
731
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
6
732
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
6
733
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
6
734
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
6
735
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
6
736
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
6
737
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
6
738
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
6
739
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
6
740
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
6
741
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
5
742
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
6
743
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
6
744
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
6
745
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
6
746
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
6
747
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
6
748
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
6
749
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
6
750
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
6
751
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
6
752
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
6
753
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
6
754
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
6
755
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
6
756
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
6
757
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
6
758
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
6
759
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
6
760
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
6
761
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
6
762
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
6
763
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
6
764
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
6
765
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
6
766
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
6
767
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
6
768
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
6
769
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
6
770
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
6
771
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
6
772
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
6
773
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
6
774
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
6
775
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
6
776
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
6
777
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
6
778
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
6
779
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
6
780
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
6
781
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
6
782
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
6
783
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
6
784
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
6
785
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
6
786
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
4.2
787
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
3.4
788
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
3.6
789
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
3.6
790
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
3.6
791
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
3.6
792
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
3.6
793
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
3.6
794
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
3.6
795
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
3.6
796
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
4
797
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
3.8
798
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
4
799
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
3.6
800
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
4.2
801
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
4.2
802
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
4
803
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
3.6
804
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
3.6
805
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
4.8
806
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
4.2
807
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
4.2
808
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
4.2
809
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
5.6
810
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
4.2
811
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
6
812
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
3.6
813
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
3.6
814
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
3.6
815
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
4.4
816
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
3.6
817
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
3.6
818
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
3.6
819
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
3.6
820
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
3.6
821
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
3.8
822
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
3.6
823
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
3.8
824
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
3.6
825
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
3.6
826
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
3.8
827
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
3.8
828
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
3.6
829
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
3.8
830
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
3.6
831
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
6
832
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
3.6
833
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
3.8
834
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
4
835
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
3.6
836
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
3.6
837
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
3.8
838
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
5.8
839
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
3.6
840
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
841
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
842
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
843
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
844
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
845
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
846
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
847
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
848
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
849
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
850
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
851
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
852
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
853
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
854
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
855
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
856
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
857
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
858
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
859
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
860
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
6
861
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
862
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
863
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
864
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
865
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
866
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
867
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
868
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
869
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
870
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
871
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
872
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
873
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
874
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
875
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
6
876
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
877
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
878
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
879
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
6
880
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
881
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
882
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
883
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
884
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
885
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
886
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
887
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
888
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
889
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
890
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
891
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
892
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
893
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
6
894
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
5.8
895
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
6
896
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
6
897
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
6
898
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
6
899
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
6
900
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
6
901
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
6
902
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
6
903
บุ
ตาจง
ละหานทราย
6
904
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
6
905
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
6
906
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
6
907
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
6
908
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
6
909
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
6
910
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
6
911
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
6
912
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
6
913
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
6
914
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
6
915
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
6
916
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
6
917
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
6
918
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
6
919
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
6
920
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
6
921
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
6
922
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
6
923
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
6
924
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
6
925
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
6
926
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
6
927
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
6
928
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
6
929
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
5.8
930
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
6
931
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
6
932
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
5.8
933
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
6
934
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
6
935
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
6
936
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
5.8
937
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
6
938
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
6
939
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
6
940
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
6
941
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
6
942
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
6
943
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
6
944
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
6
945
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
6
946
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
6
947
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
6
948
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
5.8
949
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
6
950
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
6
951
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
6
952
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
6
953
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
6
954
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
5.8
955
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
5.8
956
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
6
957
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
6
958
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
5.8
959
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
5.8
960
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
6
961
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
6
962
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
6
963
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
6
964
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
6
965
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
6
966
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
6
967
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
6
968
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
6
969
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
6
970
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
6
971
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
6
972
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
6
973
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
1.2
974
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
5.8
975
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
6
976
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
2
977
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
2
978
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
5.2
979
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
4
980
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
4.6
981
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
5
982
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
6
983
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
6
984
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
6
985
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
4.8
986
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
6
987
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
5.4
988
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
5.2
989
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
3
990
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
5.2
991
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
4.2
992
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
5.4
993
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
5.4
994
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
4.4
995
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
5
996
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
3.8
997
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
998
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
4.2
999
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
5.8
1000
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
5
1001
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
2
1002
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
4.6
1003
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
5.8
1004
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
3.6
1005
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
5
1006
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
6
1007
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
3.6
1008
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
6
1009
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
6
1010
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
6
1011
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
6
1012
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
6
1013
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
5.6
1014
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
6
1015
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
6
1016
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
6
1017
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
5.2
1018
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
6
1019
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
4
1020
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
6
1021
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
4.6
1022
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
5.8
1023
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
4.6
1024
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
5.4
1025
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
4.8
1026
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
5.6
1027
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
6
1028
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
5.8
1029
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
4.8
1030
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
4.8
1031
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
4.8
1032
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
4.6
1033
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
5.8
1034
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
4.8
1035
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
5
1036
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
6
1037
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
5.2
1038
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
6
1039
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
4.6
1040
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
4.4
1041
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
6
1042
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
4
1043
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
5.8
1044
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
5.2
1045
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
5.8
1046
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
5.8
1047
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
6
1048
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
4.6
1049
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
6
1050
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
5.8
1051
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
4.6
1052
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
5
1053
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
4.6
1054
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
4.6
1055
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
4.4
1056
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
4.4
1057
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
4.4
1058
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
4.6
1059
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
4.2
1060
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
3.4
1061
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
6
1062
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
6
1063
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
5.8
1064
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
5.4
1065
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
6
1066
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
5.4
1067
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
6
1068
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
4.6
1069
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
5
1070
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
4.8
1071
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
4.8
1072
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
5
1073
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
4.6
1074
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
4.8
1075
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
4.8
1076
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
5
1077
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
6
1078
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
4.8
1079
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
4.8
1080
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
4.8
1081
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
5.2
1082
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
5
1083
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
4.8
1084
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
4.8
1085
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
5
1086
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
5.2
1087
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
5.4
1088
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
4.8
1089
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
5.8
1090
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
4.6
1091
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
4.8
1092
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
5
1093
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
4.4
1094
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
4.8
1095
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
5
1096
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
5.2
1097
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
5
1098
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
4.8
1099
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
5
1100
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
4.8
1101
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
5
1102
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
4.6
1103
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
5
1104
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
5
1105
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
5.2
1106
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
4.8
1107
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
5.2
1108
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
3.6
1109
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
5
1110
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
4.6
1111
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
4.8
1112
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
5
1113
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
5.2
1114
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
5.2
1115
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
4.8
1116
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
5
1117
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
5
1118
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
5
1119
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
4.8
1120
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
4.8
1121
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
4.8
1122
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
6
1123
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
5.6
1124
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
6
1125
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
5.6
1126
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
6
1127
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
6
1128
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
5.2
1129
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
4.6
1130
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
6
1131
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
6
1132
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
6
1133
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
5.4
1134
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
5.4
1135
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
5.8
1136
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
6
1137
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
4.8
1138
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
5.6
1139
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
4
1140
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
4.2
1141
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
3.8
1142
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
4.8
1143
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
4.6
1144
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
4
1145
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
4.6
1146
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
5.2
1147
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
4.2
1148
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
5.8
1149
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
6
1150
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
5.8
1151
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
5.6
1152
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
6
1153
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
4
1154
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
6
1155
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
6
1156
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
6
1157
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
6
1158
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
6
1159
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
6
1160
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
6
1161
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
6
1162
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
6
1163
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
6
1164
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
6
1165
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
6
1166
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
6
1167
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
6
1168
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
6
1169
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
6
1170
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
6
1171
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
6
1172
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
6
1173
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
6
1174
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
6
1175
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
6
1176
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
6
1177
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
6
1178
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
6
1179
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
6
1180
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
6
1181
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
6
1182
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
6
1183
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
6
1184
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
6
1185
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
6
1186
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
6
1187
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
6
1188
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
6
1189
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
6
1190
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
6
1191
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
6
1192
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
6
1193
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
6
1194
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
6
1195
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
6
1196
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
6
1197
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
6
1198
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
6
1199
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
6
1200
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
6
1201
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
6
1202
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
6
1203
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
6
1204
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
6
1205
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
6
1206
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
6
1207
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
6
1208
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
6
1209
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
6
1210
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
6
1211
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
6
1212
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
6
1213
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
6
1214
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
6
1215
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
6
1216
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
6
1217
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
6
1218
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
6
1219
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
6
1220
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
6
1221
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
6
1222
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
6
1223
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
6
1224
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
6
1225
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
6
1226
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
6
1227
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
6
1228
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
6
1229
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
6
1230
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
6
1231
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
6
1232
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
6
1233
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
6
1234
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
6
1235
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
6
1236
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
6
1237
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
6
1238
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
6
1239
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
6
1240
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
6
1241
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
6
1242
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
6
1243
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
6
1244
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
6
1245
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
6
1246
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
6
1247
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
6
1248
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
6
1249
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
6
1250
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
6
1251
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
6
1252
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
6
1253
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
6
1254
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
6
1255
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
6
1256
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
6
1257
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
6
1258
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
6
1259
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
6
1260
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
6
1261
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
6
1262
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
6
1263
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
6
1264
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
6
1265
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
6
1266
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
6
1267
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
6
1268
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
6
1269
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
6
1270
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
6
1271
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
6
1272
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
6
1273
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
6
1274
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
6
1275
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
6
1276
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
6
1277
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
6
1278
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
6
1279
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
6
1280
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
6
1281
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
6
1282
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
6
1283
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
6
1284
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
6
1285
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
6
1286
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
6
1287
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
6
1288
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
6
1289
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
6
1290
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
6
1291
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
6
1292
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
6
1293
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
6
1294
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
6
1295
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
6
1296
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
6
1297
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
6
1298
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
6
1299
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
6
1300
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
6
1301
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
6
1302
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
6
1303
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
6
1304
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
6
1305
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
6
1306
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
6
1307
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
6
1308
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
6
1309
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
6
1310
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
6
1311
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
6
1312
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
6
1313
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
6
1314
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
6
1315
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
6
1316
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
6
1317
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
6
1318
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
6
1319
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
6
1320
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
6
1321
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
6
1322
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
6
1323
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
6
1324
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
6
1325
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
6
1326
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
6
1327
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
6
1328
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
6
1329
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
6
1330
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
6
1331
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
6
1332
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
6
1333
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
6
1334
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
6
1335
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
6
1336
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
6
1337
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
6
1338
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
6
1339
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
6
1340
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
6
1341
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
6
1342
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
6
1343
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
6
1344
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
6
1345
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
6
1346
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
6
1347
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
6
1348
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
6
1349
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
6
1350
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
6
1351
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
6
1352
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
6
1353
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
6
1354
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
6
1355
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
6
1356
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
6
1357
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
6
1358
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
5.6
1359
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
6
1360
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
5.4
1361
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
5.4
1362
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
2
1363
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
5.2
1364
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
6
1365
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
5.6
1366
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
5.8
1367
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
5
1368
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
6
1369
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
1370
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
1371
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
6
1372
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
6
1373
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
1374
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
5.6
1375
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
5.4
1376
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
1377
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
1378
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
5.6
1379
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
6
1380
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
5.2
1381
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
5
1382
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
4.4
1383
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
5.2
1384
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
5.6
1385
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
5.6
1386
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
5.8
1387
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
2
1388
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
5.8
1389
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
5.8
1390
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
5.6
1391
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
5.8
1392
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
2
1393
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
5.8
1394
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
5.8
1395
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
5.4
1396
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
5.6
1397
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
5.2
1398
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
4.6
1399
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
1400
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
5.2
1401
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
4.6
1402
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
5.4
1403
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
4.8
1404
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
5
1405
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
4.6
1406
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
5.8
1407
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
5.8
1408
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
2
1409
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
6
1410
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
5.8
1411
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
2
1412
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
5.8
1413
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
6
1414
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
2.2
1415
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
5.8
1416
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
5.8
1417
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
5.4
1418
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
5.6
1419
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
5.4
1420
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
3
1421
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
3
1422
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
4
1423
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
6
1424
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
5.4
1425
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
6
1426
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
4.8
1427
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
5.2
1428
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
6
1429
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
5.8
1430
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
5.2
1431
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
5.2
1432
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
5.2
1433
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
4.8
1434
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
4.4
1435
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
5.6
1436
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
5.6
1437
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
4.4
1438
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
5.2
1439
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
4.8
1440
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
5.2
1441
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
5.6
1442
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
5
1443
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
5.6
1444
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
5.4
1445
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
4.6
1446
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
4
1447
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
4.6
1448
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
4.6
1449
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
4.4
1450
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
4.8
1451
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
4.2
1452
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
1453
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
5.4
1454
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
4
1455
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
4.8
1456
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
1457
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
4
1458
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
1459
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
3.8
1460
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
1461
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
4.2
1462
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
4.4
1463
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
3.6
1464
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
2.8
1465
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
5.6
1466
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
5
1467
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
5
1468
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
6
1469
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
6
1470
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
6
1471
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
6
1472
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
6
1473
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
6
1474
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
1475
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
6
1476
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
6
1477
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
6
1478
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
6
1479
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
6
1480
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
6
1481
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
6
1482
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
6
1483
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
6
1484
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
6
1485
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
6
1486
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
6
1487
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
6
1488
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
6
1489
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
6
1490
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
6
1491
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
6
1492
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
6
1493
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
6
1494
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
6
1495
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
6
1496
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
6
1497
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
6
1498
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
5.4
1499
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
5.6
1500
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
5
1501
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
5.4
1502
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
4.2
1503
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
5.4
1504
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
4.8
1505
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
4.8
1506
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
4.2
1507
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
4.8
1508
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
4.8
1509
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
5.4
1510
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
6
1511
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
6
1512
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
3
1513
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
6
1514
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
6
1515
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
6
1516
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
6
1517
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
6
1518
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
6
1519
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
6
1520
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
6
1521
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
6
1522
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
6
1523
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
6
1524
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
6
1525
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
6
1526
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
5.8
1527
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
6
1528
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
5.6
1529
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
2
1530
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
5.6
1531
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
5
1532
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
5.2
1533
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
6
1534
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
5.6
1535
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
5.2
1536
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
6
1537
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
5.8
1538
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
5
1539
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
5.2
1540
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
5.2
1541
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
4.8
1542
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
5
1543
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
5
1544
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
5
1545
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
4.8
1546
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
3
1547
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
6
1548
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
3
1549
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
3
1550
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
3
1551
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
6
1552
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
6
1553
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
6
1554
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
2
1555
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
5
1556
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
2
1557
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
2
1558
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
5.2
1559
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
4
1560
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
2
1561
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
4
1562
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
3.6
1563
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
5.6
1564
ขาม
สตึก
สตึก
5.2
1565
สระกระจาย
สตึก
สตึก
2.4
1566
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
4.8
1567
คูขาด
สตึก
สตึก
5.8
1568
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
5.8
1569
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
5.4
1570
หนองไผ่
สตึก
สตึก
5
1571
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
6
1572
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
5.2
1573
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
5
1574
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
4.8
1575
โคกก่อง
นิคม
สตึก
2.8
1576
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
5.8
1577
หนองม่วง
นิคม
สตึก
5.8
1578
สระกอไทร
นิคม
สตึก
6
1579
หัวช้าง
นิคม
สตึก
6
1580
ตลาด
นิคม
สตึก
5.4
1581
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
5.2
1582
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
5.4
1583